Balance kørestolspude

Optimeret for hudbeskyttelse, stabilitet og komfort

JAY Balance er opbygget af en stabil skumbase med et indre betræk. I ”siddebrønden” er der en trykforebyggende fluid-indlæg eller luftindsats. Ved at forene høj hudbeskyttel­se fra JAY 2 puden med stabilitet og positionerings muligheder fra JAY 3 puden, tilbyder JAY Ba­lance komfort og sikrer dermed, at der bliver taget højde for nogle af de vig­tigste egenskaber ved en pude til brugere i højrisiko gruppen for tryksår.

Puden har en højde på 9,5 cm. Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger uden at gå på kompro­mis med stabiliteten. Der er afta­gelige benkiler på 2,5 cm, hoftekiler samt en abduktionskile på 2,5 cm i puden som kan fjernes så­fremt brugeren ikke har behovet for disse. 

JAY Balance puden har en maks. brugervægt  på op til enten 150 eller 225 kg alt efter pudestørrelsen. Der findes forskellige typer betræk - luftcirkulerende, stræbart eller inkontinensbetræk, alt efter behov. Luftindsatsen bør checkes daglig.

Skumbasen og JAY Fluid/Luft indsatsen giver høj komfort og en moderat til høj lateral stabilitet af bækkenet (højest med luftindsats) samt god styring af benene. Til brugere med varierende posturale behov.

Anvendes til personer i høj risiko (ekstrem høj med luftindsats) og stort positioneringsbehov. (Kat. 3-4)

Læs mere >

JAY Balance kørestolspude

Media og dokumentation

JAY Balance med luft
JAY Balance med fluid
JAY Balance Wheelchair Cushion

Billeder

Vores varemærker