Support / Returnering af et produkt

Returnering af et produkt

Find ud af, hvordan du returnerer et produkt eller en del til os sammen med vores desinfektionskrav. Du finder også retningslinjer for opbevaring af produkter med litium-ion-batterier, gel-batterier samt produkter uden elektronik.

Instruktioner om opbevaring og returnering af produkter.

For instruktion om opbevaring af vores produkter, følg venligst nedenstående links:

 

Sørg venligst for at have læst al nedenstående information, inden du returnerer et produkt til os.

Vær venligst opmærksom på, at denne returproces er for vores offentlige og private kunder. 
Hvis du er slutbruger og vil returnere et produkt, skal du kontakte den hjælpemiddelcentral/det hjælpemiddeldepot, som du modtog produktet fra.  

Sørg venligst for at læse desinfektionsprocessen nøje (for alle returnerede produkter - kørestole/scootere/hjælpemotorer/Jay produkter).
 

Garanti


Sunrise Medical ApS produkter leveres med 1 års garanti til offentlige kunder og virksomheder, eller efter gældende aftale.
Garantien dækker funktionsfejl, materialefejl og fabrikationsfejl, der opstår ved normal brug i den gældende garantiperiode. Garantireparationer skal, efter godkendelse fra Sunrise Medical, udføres af personale/teknikere, der er uddannet af eller kontraktligt godkendt af Sunrise Medical.
Sunrise Medical har beslutningsprioritet i garantispørgsmål.

Private kunder har garanti i henhold til købeloven.

Ved garantisager kontaktes Sunrise Medicals kundeservice.

Sunrise Medical ApS garanti dækker ikke:

 • Fejl der opstår/kan opstå ved normal slitage.
 • Slitage og brugstegn på f.eks. (men ikke begrænset til) batterier, dæk/slange, polstring, klodser, bremseklodser.
 • Fejl forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse.
 • Skader forårsaget forsætligt eller uagtsomt.
 • Fejl som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen.
 • Fejl som følge af uautoriseret ændring/genopbygning af produktet.

Ved garantisager kontaktes Sunrise Medicals kundeservice.
 

Retningslinjer for Returnering af produkter
 

1) Reklamation
Hvis du ønsker at gøre brug af din reklamationsret, bedes du give os besked om varenummer, serienummer, ordrenummer og fuld beskrivelse via følgesedlen. al returnering skal på forhånd aftales med Sunrise Medicals kundeservice.

2) Reklamation over leverancer 
Hvis du modtager en beskadiget levering fra Sunrise Medical, skal du nægte at acceptere den. Dokumentér venligst med fotografi.

Ved skader og mangler i leverancen skal modtager straks meddele dette til Sunrise Medicals kundeservice samt transportøren. Udbedring eller returnering skal aftales med Sunrise Medicals kundeservice. 
Hvis det leverede antal varer ikke svarer til det der er angivet på fakturaen eller hvis der ved modtagelsen er skader på varen eller emballagen, skal modtageren påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning på fragtbrev eller følgeseddel. Samtidig skal Sunrise Medicals kundeservice informeres om skaden eller manglen. 
Produktet skal straks returneres i henhold til nedenstående returproces.


Returprocedure

Returner ikke produkter før du har en godkendelse fra Sunrise Medical. Du opnår en godkendelse ved at anmode om en retur via føljesedlen. 

For at vi skal behandle din retur korrekt, er det vigtigt at du følger nedenstående punkter nøje:

1. Kontakt Sunrise Medicals kundeservice på telefon eller via mail.

2. Returner venligst ikke produkter uden først at få det godkendt af Sunrise Medical. Hvis du undlader dette, kan din returanmodning forsinkes eller afvises.

3. Decinficer alle produkter inden de returneres.

4. Det er hjælpemiddelcentralens eller hjælpemiddeldepotets ansvar at sikre, at det korrekte produkt/dele er pakket forsvarligt i den originale emballage – undladelse heraf kan medføre, at returanmodningen/reklamationen afvises.

Varen skal returneres inden for 14 dage eller som aftalt. Returanmodninger senere end 14 dage vil blive afvist.

 

 

 

 

Krav til desinfektion

De nye medicintekniske regler, der trådte i kraft den 26. maj 2021 sammen med krav til ISO13485 (revision 2016), som er obligatoriske den 28. februar 2019, betyder, at der er øget fokus på desinfektionsstandarder.
Vi er forpligtet til at sikre, at alle vores produkter er blevet desinficeret, før de håndteres af vores personale.

Hygiejniske foranstaltninger, der skal udføres, før produkter kan returneres til Sunrise Medical:

 • Alle overflader, der er kommet i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsspray. For at gøre dette skal du bruge et passende desinfektionsmiddel til hurtig alkoholbaseret desinfektion af medicinsk udstyr.
 • Følg altid producentens anvisninger for desinfektionsmidlet før brug.
 • Joysticket på elektriske kørestole kan tørres af med en fugtig klud med fortyndet desinfektionsmiddel, indtil det er rent.
 • Sørg for, at alle overflader rengøres med rent vand og tørres grundigt efter desinfektion.
 • Brug ikke opløsningsmidler, blegemidler, skrubbemidler, syntetiske rengøringsmidler, vokspolish eller aerosoler.
 • Se brugsanvisningen for rengøring af specielle betjeningselementer.
   

Emballage

 • Alle dele, der er omfattet af garanti og reklamationsretten, skal om muligt pakkes om i den emballage, som de blev sendt i.
 • Alle varer, der er bestilt eller modtaget ved en fejl, skal returneres i deres originale emballage - undladelse heraf kan medføre, at kravet afvises.
 • Alle nye varer skal returneres i ubrugt stand - undladelse heraf kan medføre, at kravet afvises.

 

Fragt

I tilfælde af en garantireparation eller en skade under fragt er Sunrise Medical ansvarlig for returfragten. Ved fejlbestilling eller anden service, der ikke er inkluderet i garantien, bestilles og betales transporten af ​​kunden.

 • Sørg for, at der er nogen til stede til at modtage det fragtede.
 • Det er dit ansvar at sikre, at den korrekte pakke afhentes. Hvis den forkerte pakke afhentes, kan du blive opkrævet for genafhentning af den korrekte pakke. Når en forkert pakke afhentes, skal du selv sørge for afhentning af den forkerte del, hvis du ønsker den returneret.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: info@sunrisemedical.dk
 

Afviste reklamationer

For eventuelle reklamationer, der afvises, vil delene blive opbevaret i 10 arbejdsdage, og derefter vil de blive bortskaffet. Hvis du ønsker at delene skal returneres, så er det dit ansvar at sørge for afhentning inden for den frist. Dette vil være for din regning.