Betingelser for brug

LÆS DISSE BETINGELSER OG VILKÅR NØJE, FØR DU ANVENDER DETTE SITE

Disse betingelser for brug (sammen med dokumenterne, der henvises til) indeholder de betingelser, under hvilke du kan anvende vores website http://www.sunrisemedical.dk/ ("vores site"). Anvendelsen af vores site omfatter adgang, browsing og registrering som bruger af vores site.

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt før du starter med at bruge vores site.

Ved at anvende vores site accepterer du disse betingelser, og at du indvilliger i at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, må du ikke anvende vores site.

 

Yderligere betingelser

Disse betingelser for brug henviser til de følgende yderligere betingelser, som også gælder for din brug af vores site:

  • Vores privatlivspolitik http://www.sunrisemedical.dk/privatlivspolitik, som oplyser hvordan vi behandler personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du giver os.
  • Vores cookiepolitik http://www.sunrisemedical.dk/cookies, som oplyser om vores brug af cookies på vores site. Gennem fortsat brug af vores site, SunriseMedical.dk, og accept af vores cookiepolitik giver du dit samtykke til indsamling og behandling af oplysningerne om dig, som beskrevet i cookiepolitikken.

Om os

http://www.sunrisemedical.dk er et site, der administreres af Sunrise Medical ApS ("vi" eller "os").  Vores hovedkontor ligger på Mårkærvej 5-9, 2630 Taastrup, Danmark. Vores CVR nummer er 37005665.

Vi er et dansk registreret anpartsselskab.

 

Ændringer af disse betingelser

Vi kan revidere disse betingelser for brug når som helst ved at ændre denne side. Alle ændringer i disse betingelser vil blive lagt på vores site og, når det er relevant, sender vi dig en e-mail om dette. Såfremt du ikke kan acceptere de ændrede betingelser, skal du stoppe med at bruge vores site.

 

Ændringer af vores site

Vi kan opdatere vores site fra tid til anden og kan ændre indholdet når som helst. Bemærk, at indholdet af vores site kan være forældet på et givent tidspunkt, og at vi ingen forpligtelse har til at opdatere det.

Vi garanterer ikke, at vores site, eller dets indhold, er uden fejl eller mangler.

 

Adgang til vores site

Vores site er gratis at bruge.

Vi garanterer ikke, at vores site, eller dets indhold, altid er tilgængeligt eller uden afbrydelser. Du har adgang til vores site på midlertidig basis. Vi kan suspendere, tilbagetrække, ophøre at opdatere eller ændre hele eller dele af vores site uden forudgående varsel. Vi er ikke ansvarlige og har ingen forpligtelser over for dig, hvis vores site af den ene eller anden grund er utilgængeligt i en vilkårlig tidsperiode.

Du er selv ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne have adgang til vores site. 

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle, der får adgang til vores site gennem din internetforbindelse er klar over betingelserne for brug og andre gældende betingelser og vilkår, og at de overholder disse. 

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold på dette site ejes eller kontrolleres af os og er ophavsretligt beskyttet. Du kan udskrive, reproducere og anvende oplysningerne heri og hente filer med software eller billeder fra vores site til ikke-kommerciel, personlig eller undervisningsmæssig brug, hvis du (i) ikke ændrer materialet og (ii) angiver rette ophavsmand på materialet og alle kopier heraf. Alle ophavsrettigheder forbeholdes i videst muligt omfang.

Du kan citere eller referere til oplysningerne på vores site på andre online-tjenester eller andre medier, men du må ikke reproducere eller distribuere sådanne oplysninger helt eller delvist uden forudgående, skriftlig tilladelse, undtagen i ovenstående tilfælde. Du må ikke reproducere eller distribuere originale billeder fra dette internetsite uden vores forudgående skriftlige tilladelse. En sådan anmodning kan sendes til info@sunrisemedical.dk, hvor du inkluderer dit navn, din adresse og en beskrivelse af formålet for din tilsigtede distribution af oplysningerne og/eller materialet, som du ønsker at distribuere.

Du kan udskrive en kopi og downloade uddrag af en side eller sider fra vores site til din egen personlige brug, og du kan gøre andre i din organisation opmærksom på indholdet, der er lagt op på vores site. 

Du må ikke ændre fysiske eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet fra vores site på nogen måde, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, video- eller audiosekvenser eller grafik uden den ledsagende tekst.

Vores status (og identificerede bidragsyderes status) som forfatter(e) af indholdet på vores site, skal altid anerkendes.

Du må ikke anvende hele eller dele af indholdet på vores site til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre dette fra os eller vores licensgivere.

Hvis du handler i strid med disse betingelser, vil din ret til at anvende vores site ophøre øjeblikkeligt og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere de kopier af materialer, som du har lavet.

 

Oplysningernes karakter

Indholdet af vores site er kun til generel information. Indholdet af vores site kan ikke anses som rådgivning. Du anbefales at søge professionel rådgivning, før du træffer en beslutning på basis af indholdet på vores site.

Selvom vi bestræber os på at opdatere oplysningerne på vores site, giver vi ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende indholdets nøjagtighed, fuldstændighed og ajourføring.

 

Ansvarsbegrænsning

Vi er ikke ansvarlige over for bruger af vores site for tab eller skade på legeme eller ejendom, hverken i eller uden for kontrakt, uanset uagtsomhed, krænkelse af pligt eller på anden måde, selv hvis det er forudsigeligt, og opstået under eller i forbindelse med:

  • Brug af, eller manglende evne til at bruge, vores site; eller
  • Brug af - eller tillid - til indholdet på vores site.

Hvis du bruger sitet erhvervsmæssigt, gælder særligt, at vi ikke er ansvarlige for:

  • Tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter;
  • Forretningsafbrydelse;
  • Tab af forventede besparelser;
  • Tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller
  • Indirekte tab, beskadigelse eller driftstab.

Vores site er kun til privat brug. Du accepterer at du ikke må anvende vores site til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet ansvar for tab af forretningsmuligheder, fortjeneste, forretning eller eventuelle forretningsafbrydelser.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller beskadigelse forårsaget af virus, distributed denial-of-service-angreb eller andet skadevoldende software, der kan inficere dine enheder, programmer, data, apps eller lignende grundet din brug af vores site eller downloads af indhold fra vores site eller et website, der er tilknyttet vores site.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet af websites, der linker til vores site. Sådanne links skal ikke fortolkes som vores indeståelse for disse websites. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der kan opstå som følge af din anvendelse af disse websites.

Vira

Vi garanterer ikke, at vores site er sikkert eller fri for fejl, vira, malware eller lignende.

Du er selv ansvarlig for at konfigurere din enhed, dine apps, din software og platform for at kunne få adgang til vores site. Du bør anvende din egen virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruge vores site ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme eller andet malware, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores site, server på hvilken vores site er lagret eller andre servere, computere eller databaser, der er tilknyttet vores site. Du må ikke angribe vores site via en denial-of-service-angreb eller et distributed denial-of-service-angreb. Overtrædelse heraf er strafbart. Overtrædelser vil blive indberettet til relevante myndigheder og din ret til at anvende vores site vil ophøre øjeblikkeligt.

 

Links til vores site

Du må linke til vores startside, hvis du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det utilbørligt. Du må ikke linke til undersider.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det ser ud som om, at vi har en tilknytning, eller at vi godkender eller indestår for noget, hvis det ikke er tilfældet.

Du må ikke etablere et link til vores site fra et website, der ikke tilhører dig. Vores site må ikke indlejres i et andet site.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at trække vores ovenanførte tilladelse til links tilbage.

Websitet, som du linker fra, skal i alle henseender overholde reglerne beskrevet i vores retningslinjer om acceptabel brug http://www.sunrisemedical.dk/acceptabel-brug.

Hvis du ønsker at bruge indhold på vores site, ud over hvad der er angivet ovenfor, bedes du kontakte info@sunrisemedical.dk.

Tredjepartslinks og ressourcer på vores site

Hvor vores site indeholder links til andre sites og materiale tilvejebragt af tredjeparter, er disse links kun vist som information. 

Vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse sites eller det pågældende materiale.

Gældende lovgivning

Disse betingelser for brug, deres indhold og fortolkningen heraf, tillige med erstatningskrav relateret til brug af vores site er underlagt dansk lovgivning. Alle tvister opstået som følge af brug på disse vilkår er underlagt de danske domstoles jurisdiktion og kompetence.

Kontakt os

Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til info@sunrisemedical.dk eller anvende blanketten på http://www.sunrisemedical.dk/kontakt-os.

Tak for dit besøg på vores site.